Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Последен Проект

 

ff2318247d301038a4ae2fb1995f01bc
През 2011 и 2012 год. Националният учебен център на БЧК, в партньорство със фирма „Стоп файър“ , България, Служба „Пожарна безопасност и спасяване“ град Ним, Южна Франция и община Акритас, Северна Гърция изпълниха проект на Европейската Комисия „Съвременни подходи на превенция сред децата“.
Основно внимание, при реализирането на Проекта бе отделено на: – Подготовка на децата за оказването на първа долекарска помощ при различни инциденти и природни бедствия; – Пожарна безопасност; – Подготовка за реакция при различни природни бедствия; – Подготовка за реакция при промишлени аварии с опасни вещества; – Реакция при терористични атаки;   През 2015 год. Националният учебен център на БЧК изпълни проект на Столична община „Партньори за социална промяна“.
Проектът бе реализиран по програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община в рамките на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018“.  Той бе насочен към деца в неравностойно положение и обхвана над 200 подрастващи от домовете за деца лишени от родителски грижи – Асен Златаров, район Надежда и този в с. Доганово, община Елин Пелин. В него, също така, се включиха деца от 176 ОУ в с. Негован и училищата в с. Лозен.

Декларация на висшето ръководство за политиката по качеството

Обучение по бедствия и аварий 10 Септември 2016г.

dsc00099

Тиймбилдинг 16 Септември 2016

dsc01836

Научете повече за обученията предлагани от нас

hero
Националният учебен център е основно учебно методическо звено на БЧК и част от националната система за професионално образование и обучение

 

Обучение по част от професия / Модул

Националният учебен център на БЧК провежда обучение по част от професии с различен хорариум от 120 до 280 учебни часа. Формите на обучение са дневни и дистанционни. Завършилите обучението получават Удостоверения, които са валидни за всички страни членки на Европейския Съюз.

 

1. Обучение по част от професия „Сътрудник социални дейности” модул ”Домашен помощник, болногледач и санитар”
2. Обучение по част от професия „Помощник – възпитател”, модул „Дете гледач”.

Професионално обучение

Националният учебен център на Българския Червен кръст е Център за професионално обучение /ЦПО/ лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия № 200512306/15.02.2006 год.

 

Центърът провежда обучение по следните професии и специалности:

 

1. Професия „Сътрудник социални дейности”, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”
2. Професия „Сътрудник социални дейности”, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”
3. Професия „Помощник – възпитател”, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца”
4. Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ”
5. Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения ”
6. Професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи”
7. Професия – „Техник-животновъд”, специалност – „Пчеларство и бубарство”

ВЪЗПИТАНИЦИ

Дипломите издавани от нас са валидни във всички държави от ЕС, и нашите възпитаници успешо се реализират.   Знаем за над 300 които работят като домашни помощници за гледане на хронично болни възрастни и деца в семейства  и като болногледачи и социални асистенти в социални домове и хосписи в Австрия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Италия и др.

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photography-bulgarian-red-cross-youth-brcy-voluntary-organization-sofia-bulgaria-december-members-gathered-photo-image47686667

Медийте за нас.

Департаменти

Рецепция
Директор
Атанас Стефанов
Зам.- Директор
Огнян Иванов

   Тел.: 02/992 69 34

    GSM:0887 05 55 06

    Тел: 02/992 68 14

   Факс: 02/992 68 14

     GSM: 0889 60 12 60

   e-mail: redcross_nuc@abv.bg

    Тел: 02/992 68 14

     GSM: 0889 60 12 20

   e-mail: reservation@abv.bg

Ръководител СТМ
Георги Гергинов
Пом. Директор Учебна Дейност
Диана Балова-Кехайова
Управител на ресторант
Тинка Анкова

    Тел: 02/992 68 14

   Факс: 02/992 68 14

     GSM: 0878 78 57 13

   e-mail: redcross_stm@abv.bg

   GSM: 0882 988 902

   e-mail: reservation@abv.bg

   GSM: 0888 444 147

Клиенти

Партньори и клиенти са редица държавни, общински, образователни, неправителствени организации, търговски дружектва и други.