Toprow

Еко бивак за 30 лагеруващи, както и пътеки за оцеляване на площ от 4 декара, които предоставят отлични условия за учебни и образователни посещения, детски лагери, екологични и социални атракции....

Националният учебен център разполага с богат и разнообразна спортна база: Съвременно игрище за тенис с изкуствена трева с два корта; Игрища за баскетбол и волейбол; Игрище за Петанк;...

Конферентният център предлага база и условия за фирмени обучения, обучения по проекти, провеждане на семинари, конференции, тренинги и зелени училища.
Вижте Повече...