Еко Бивак

Еко Бивак

  • Еко бивак за 30 лагеруващи, както и пътеки за оцеляване на площ от 4 декара, които предоставят отлични условия за учебни и образователни посещения, детски лагери, екологични и социални атракции.