Конферентен Център

Конферентен Център

Конферентния Център Предоставя условия на външни клиенти за провеждане на конференции, семинари, курсове и обучения.

Центърът предоставя условия за фирмени обучения,
зелени училища, провеждане на семинари, конференции, тренинги,
тиймбилдинги и обучения по проекти и програми. Същият разполага с
10 учебни зали с различен капацитет (от 25 до 200 души).