Професионално Обучение

Националният учебен център на Българския Червен кръст е Център за професионално обучение /ЦПО/ лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение /НАПОО/ с лицензия № 200512306/15.02.2006 год.
Центърът провежда обучение по следните професии и специалности:
1. Професия „Сътрудник социални дейности”, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, с код от списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 7620202 – IIIа степен на професионална квалификация.

 

2. Професия „Сътрудник социални дейности”, специалност „Социална работа с деца и семейства в риск” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 7620202 – IIIа степен професионална на квалификация .

 

4. Професия „Помощник – възпитател”, специалност „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитаването на деца” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 7620301 – IIIа степен на професионална квалификация.

 

5. Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора и оказване на първа помощ” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 723031 – IIа степен на професионална квалификация.

 

6. Професия „Парамедик:, специалност „Транспортиране на пострадали и болни хора, оказване на първа помощ и асистиране в спешни отделения ” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 723032 – IIIа степен на професионална квалификация.

 

7. Професия „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”, специалност „Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 861020 – IIIа степен на професионална квалификация.

 

8. Професия – „Техник-животновъд”, специалност – „Пчеларство и бубарство” с код по списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 621040 IIIа степен на професионална квалификация.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.