Историческа Справка

В миналото районът на Националния учебен център е принадлежал на Българската православна църква. Той е бил поддворие /собственост/ на Зографския манастир в Света гора, полуостров Атон. Свидетели на това време са четирите огромни секвои подарени от атонските монаси. Тези вековни дървета се намират на поляната под параклиса „Рождество Богородично“ построен непосредствено до входа на Учебния център.
По време на Втората световна война Българският Червен кръст и Българката православна църква организират на това място лагер за възстановяване на ранени войници и офицери. След края на войната Църквата подарява имота на БЧК, който започва изграждането и развитието на своя учебна база. През изминалите повече от 80 години десетки хиляди доброволци и служители на БЧК са преминали своята подготовка и обучение тук.
Днес Националният учебен център е основно учебно-методическо звено на БЧК и част от системата за професионално образование и обучение в България.

Мисия

Нашата мисия е да бъдем Център за нови идеи и обучение на служители и доброволци на БЧК и на на различни групи от обществото и деца за превенция при бедствия, първа долекарска помощ, здраве, безопасност и професионална квалификация в социалната сфера. В това ние сме най-добри.

Ръководен Екип

Директор

Атанас Стефанов

Заместник директор

Огнян Иванов

Заместник директор по учебната дейност

Диана Балова-Кехайова

Ръководител на службата по трудова медицина

Георги Гергинов