Специалност “Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”

Обучение по част от професия “Сътрудник социални дейности”.

Професия „Сътрудник социални дейности”, специалност „Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания”, с код от списъка за професиите утвърден от министъра на образованието науката и младежта – 7620202 – IIIа степен на професионална квалификация.

Специалност „Социална работа с деца и семейства в риск”

Обучение по част от професия “Сътрудник социални дейности”.

Код от списъка за професийте утвърден от министъра на образованието науката и младежта № 7620202.