Пожарна безопасност и действие при възникване на пожар.

Ежегодно в България стават между 25 000 и 38 000 пожара, или 65 – 100 ежедневно. Всяка година страната търпи щети в размер на повече от 1 000 000 лв. Пожарите причиняват и много човешки жертви и страдания. Загиналите при пожар годишно са между 70 и 100 души, а пострадалите надхвърлят 300 души.

 

Националният учебен център разработи и предлага специална програма за обучение насочена към намаляване на риска от пожар, която е с продължителност 2-4 учебни часа и се състои от две части.

 

През първата част, чрез видеоматериали и компютърни симулации обучаемите се запознават с физико– химичните основи на горенето; основните причини за възникване на пожарите; характеристика и поразяващи фактори на пожарите; видове пожарогасители и подръчни средства за гасене и работа с тях, принципи и организация на евакуацията.

 

Втората част протича в специално изграден полигон, където обучаемите изграждат практически навици и умения за използване на пожарогасители и подръчни средства за гасене на запалвания и огън вътре в сгради и извън тях. Специално внимание се обръща за гасене на пожари в кухни и жилищни помещения.

 

В практическата част на обучението е включено и евакуация на обучаемите в задимена среда. За целта се използват специални димни генератори.