Модул “Домашен помощник, болногледач и санитар”

Обучение по част от професия “Сътрудник социални дейности”.

Формата на обучение е квалификационен курс редовна или задочна.
Хорариумът е 240 часа.
Завършилите обучението по този модул получават удостоверение за професионална квалификация валидно за България, всички страни от Европейски Съюз и Швейцария.
Завършилите могат да работят като домашни помощници за гледане на хронично болни възрастни и деца в семейства и като болногледачи и социални асистенти в социални домове и хосписи.
През последните годиниповече от 300 души са завършили такова обучение при нас и успешно се реализират на пазара на труда на Австрия, Германия, Франция, Гърция, Испания, Италия и др.