Симулатор на земетресение

С

имулаторът на земетресения може да пресъздава усещане за земетресение от 6-7 степен по скалата на Рихтер в реална обстановка /Класна стая и жилищно помещение/ и полигон за оказване на първа долекарска помощ при пътно транспортен инцидент и гасене на запалвания и огън с пожарогасители и подръчни средства.