Минали Събития

Минали Събития

Съзтезание по бърза помощ

Дата – 23:06:2018

Тиймбилдинг

Дата – 16:09:2016

 Обучение по БАК

Дата – 10:09:2016

Deutsche Schule – Обучение

Дата – 20:06:2016

IBM Тиймбилдинг

Дата – 20:06:2016

Т-Маркет Тиймбилдинг

Дата – 02:06:2016