Audio Tag

Националният учебен център разполага с богат и разнообразна спортна база: Съвременно игрище за тенис с изкуствена трева с два корта; Игрища за баскетбол и волейбол; Игрище за Петанк;...