Culture Tag

Националният учебен център разполага с богат и разнообразна спортна база: Съвременно игрище за тенис с изкуствена трева с два корта; Игрища за баскетбол и волейбол; Игрище за Петанк;...

Конферентният център предлага база и условия за фирмени обучения, обучения по проекти, провеждане на семинари, конференции, тренинги и зелени училища.
Вижте Повече...

Независими клубове и асоциаций предлагат отворени към публиката занимания на наш терен. Моля проверете календара за мероприятия водещи се от трети страни в рамката на нашата база по време на вашия престой. (НУЦ на БЧК не отговаря за грешна или непълна информация предоставена от трети страни) Вижте Повече...